பிரஷாந்த்தின் 'அந்தகன்' படத்திலிருந்து என் காதல் பாடல் வெளியானது

பிரஷாந்த்தின் அந்தகன் படத்திலிருந்து சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் என் காதல் என்ற பாடல் வெளியாகியுள்ளது.