பிரெஞ்சு ஓபன்: சிட்சிபாஸ் வெற்றி

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் உலகின் 4-ஆம் நிலை வீரரான கிரீஸின் ஸ்டெஃபானோஸ் சிட்சிபாஸ் 3-ஆவது சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றாா்.