பிரெஞ்சு ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர்: இகா ஸ்வியாடெக் சாம்பியன்

பிரெஞ்சு ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் நம்பர் 1 வீராங்கனையான இகா ஸ்வியாடெக் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.