பிளஸ் 2 மாணவ, மாணவியரின் 'டேட்டாபேஸ்' விற்பனைக்கு! – வாட்ஸ்ஆப்வழி கிடைக்கிறது – EXCLUSIVE

வாட்ஸ்ஆப் வழியே உங்களுக்குத் தேவையான மாவட்டங்களின் மாணவர், மாணவியர்கள் பற்றிய தகவல்கள் மிகக் குறைந்த விலைக்கே விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றன.