பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்த தில்லி: மும்பை வெற்றி

மும்பைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இன்று தோல்வியை தழுவிய தில்லி அணி பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்தது.