’பீஸ்ட்’  படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியீடு

rsquo;பீஸ்ட் rsquo; திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.