பீஸ்ட்: விஜய் படம்தான், கொஞ்சம் முன்னே பின்னே ஆகிவிட்டது

நடிகர் விஜய்க்கு சின்னக் குழந்தை ரசிகர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது வாஸ்தவம்தான். அதற்காக, அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாருமே சின்னக் குழந்தைகள் என்று நினைத்துக்கொண்டால் என்ன சார் நியாயம்?