புதிதாக திறக்கப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் நிறுவத் திட்டம்

வடசென்னையில் புதியதாக திறக்கப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் சூரிய மின்சக்தி தகடுகளை நிறுவ சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.