புதிய கேப்டன் அறிவிப்பு எப்போது?: ஆர்சிபி அணி அளித்த தகவல்

ஆர்சிபி அணியின் புதிய கேப்டன் மார்ச் 12 அன்று அறிவிக்கப்படவுள்ளார்.