புதிய பட அறிவிப்பை வெளியிட்ட இயக்குநர் பா.ரஞ்சித்

இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் தனது புதிய படத்தின் தலைப்பை வியாழக்கிழமை வெளியிட்டார்.