பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள?

கரோனா நோய்த்தொற்று காலத்தில் கூடுதல் ஆகிப் போனது இல்லத்தரசிகளின் பொறுப்பு. பல வீடுகளில் பாடங்களை இணையத்தில் பிள்ளைகளை விட அதிகமாக கவனித்தது அம்மாக்களே.