பெருமானார் போற்றிய எளிமையும் சிக்கனமும்: ரமலான் சிறப்புக் கட்டுரைத் தொடர் – 19

அண்ணல் நபிகள் நாயகம் (சல்) அவர்களின் பிறந்தநாள் விழா நானிலம் எங்கும் உள்ள மக்களால் சீரும் சிறப்புமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.