பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் இல்லாத இரு அம்சங்கள் என்னென்ன?

துளிக்காட்சிகளாகப் படத்தைப் பார்த்தவர்கள் ஒரு கலகலப்பான, பிரம்மாண்டமான காட்சிவெளிகொண்ட படமாக உள்ளது என்றார்கள்.