பொலார்ட் ஓய்வு பெற்றதால் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்குப் புதிய கேப்டன் தேர்வு

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் ஒருநாள், டி20 கேப்டனாக நிகோலஸ் பூரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.