போரை நிறுத்துங்கள்: பிரபல ரஷிய டென்னிஸ் வீராங்கனை கோரிக்கை

நான் மிகவும் அச்சத்தில் உள்ளேன். என் நண்பர்களும் உறவினர்களும் தாம்.