மகளிர் உலகக் கோப்பை: அரையிறுதி வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு எப்படி கிடைக்கும்?

மே.இ. தீவுகள் அணியின் இந்தத் தோல்வியால் கடைசி இரு ஆட்டங்களில் ஒரு ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றாலே…