மகளிர் உலகக் கோப்பை: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய மே.இ. தீவுகள் அணி

கடைசி ஓவரை அதுவரை பந்துவீசாத டாட்டின் வீச வந்தார். அது அற்புதமான முடிவாக அமைந்தது.