மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கவனத்திற்கு…

தன்னைத் தோ்ந்தெடுத்த மக்களின் எதிா்பாா்ப்புக்களை நிறைவேற்ற வேண்டிய கட்டாயமும் கடமையும் மக்களாட்சியில் மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு இருக்கின்றன.