மணி ரத்னத்தின் 'காற்று வெளியிடை': சினிமா விமரிசனம்