மனி​த​ரு‌க்கு ம‌ட்டு​ம‌ல்ல பூமி!

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் பாதுகாப்பு குறித்த அவரது பரிந்துரைகளை மத்திய – மாநில அரசுகள் புறக்கணித்து விட்டன என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.