மனைவியை விவாகரத்து செய்தார் இயக்குநர் பாலா : முடிவுக்கு வந்தது 17 ஆண்டு திருமண வாழ்க்கை

இயக்குநர் பாலா தனது மனைவியை விவாகரத்து செய்தார்.