‘மன்கட்டிங்’ முறைக்கு எம்சிசி அனுமதி

கிரிக்கெட்டில் lsquo;நான்-ஸ்டிரைக்கா் rsquo; பகுதியில் இருக்கும் பேட்டரை lsquo;மன்கட்டிங் rsquo; முறையில் அவுட் செய்வது விதிகளுக்கு உள்பட்டது என,