மருத்துவமனை வரும் முன்னே வார்னே உயிர் பிரிந்திருக்கலாம்: மருத்துவமனை நிர்வாகம்

ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஷேன் வார்னே உயிர் மருத்துவமனைக்கு வரும் முன்னே பிரிந்திருக்கலாம் என அவருக்கு கடைசியாக சிகிச்சையளித்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.