மறுமணம், இரு மகள்கள், 3-வது மகள்: மனம் திறந்த இமான்

மகள்கள் என்றாவது ஒருநாள் வீட்டுக்கு வரும் தருணத்துக்காக மிகுந்த அன்புடன் காத்திருப்போம்…