மஸ்கட் டேபிள் டென்னிஸ்: பிரதான சுற்றில் அா்ச்சனா, ஸ்ரீஜா

ஓமன் தலைநகா் மஸ்கட்டில் நடைபெறும் உலக கடேபிள் டென்னிஸ் கன்டெண்டா் போட்டியில் இந்தியாவின் அா்ச்சனா காமத், ஸ்ரீஜா அகுலா ஆகியோா் பிரதான சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றனா்.