மாட்ரிட் ஓபன்: ஜாபியுா் சாம்பியன்

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் மாட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில் டுனீசியாவின் ஆன்ஸ் ஜாபியுா் சாம்பியன் ஆனாா்.