மாநாடு திரைப்படத்தின் வசூல் எவ்வளவு? அதிகாரப்பூர்வ தகவல்

மாநாடு திரைப்படத்தின் ஒட்டுமொத்த வசூல் தொகையை படத்தின் தயாரிப்பாளர் அறிவித்துள்ளார்.