மாநில ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்: ஈரோடு முதலிடம்

சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான ஆா்ட்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் போட்டியில் சீனியா் பிரிவில் ஈரோடு முதலிடம் பிடித்தது.