மாநில ஹாக்கி: அரையிறுதியில் சென்னை, கடலூர் அணிகள்

தூத்துக்குடிமாவட்டம், கோவில்பட்டியில் நடைபெறும் மாநில அளவிலான 17-ஆவது ஆண்டு ஹாக்கி போட்டியில் கோவில்பட்டி, சென்னை, கடலூர், மதுரை அணிகள்