மிஷ்கின் இயக்கிய பிசாசு 2: டீசர் வெளியானது

மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள பிசாசு 2 படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.