முடிவல்ல தெளிவு!

ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் முடிவுகள் மூன்று செய்திகளைத் தெரிவிக்கின்றன.