முட்டை சாப்பிட்டால் கண்டிப்பாக பால் அருந்தியே ஆக வேண்டுமா?

சமைக்காத முட்டையை பாலில் கலந்து அருந்தினால் அது வயிற்று உப்பிசத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தும். சிலர் எப்போது பார்த்தாலும் rsquo;வாயுத் தொல்லையால் rsquo; அவஸ்தைப் பட்டுக் கொண்டு இருப்பார்கள்.