முதல் அணியாக… முதல் முறையாக… இறுதிச் சுற்றில் நியூஸிலாந்து