முதல் இன்னிங்ஸில் 880 ரன்கள்: ரஞ்சி கோப்பையில் சாதனை நிகழ்த்திய ஜார்க்கண்ட் அணி

நடுவரிசை, கீழ்நடுவரிசை பேட்டர்கள் நம்பமுடியாத அளவுக்கு ரன்கள் எடுத்தார்கள்.