மும்பை இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா

மகாராஷ்டிரா: முதன் முதலாக மும்பை இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா வரும் ஜனவரி 2023இல் துவங்க இருப்பதாக இருக்கிறது.