மும்பை டெஸ்ட்: இந்தியா 221/4; மயங்க் அகா்வால் அதிரடி சதம்