மென்மையிலும் ’மெஜஸ்டிக் லுக்’ தரும் மங்களகிரி கைத்தறிப் புடவைகள்…