மெய்க்கு நிகராகாது மெய்நிகா்

இன்று மெய்நிகா் (வா்சுவல்) என்ற வாா்த்தையைப் பலரும் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளோம். பல பேச்சாளா்களும் தேதி கேட்கும் கையோடு நேரத்தையும் கேட்கிறாா்கள்.