மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு!

மாநாட்டிற்கு அழைப்பு வந்தபோதே பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று தமிழக அரசு முடிவெடுத்தது. தமிழக ஆளும் அரசு தொடா்ந்து புதிய தேசிய கல்விக்கொள்கையை விமா்சித்து வருகிறது.