மே.இ. தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: 12 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு

காயம் காரணமாக ஆலி ராபின்சன் முதல் டெஸ்டில் இடம்பெறவில்லை.