மே.இ.தீவுகள் அணியில் ஜேசன் ஹோல்டர்

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒன் டே தொடரில் விளையாட இருக்கும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.