மொட்டைமாடியில் குடித்து கும்மாளமிட்டு உரண்டை இழுக்காதீர்கள், அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் ஆசிட் வீசி விடப் போகிறார்கள்!

தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ளவும், தன்னுடைய கோபத்திற்கு வடிகால் தேடவுமே, என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கண்ணப்பன் அந்த இளைஞர்கள் மீது அமிலம் வீசியிருக்கிறார். இந்நிலையில் கண்ணப்பன் மட்டும் தண்டிக்கப்படுவது