யு-23 ஆசிய கோப்பை கால்பந்து: தகுதிச்சுற்றில் இந்தியா 2-ஆம் இடம்