ரியல் மாட்ரிட்டிலிருந்து வெளியேறும் கெரத் பேல்

ரியல் மாட்ரிட் கால்பந்து அணியுடனான ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வரும் நிலையில், அந்த அணியிலிருந்து வெளியேறுவதை வேல்ஸ் வீரா் கெரத் பேல் புதன்கிழமை உறுதி செய்தாா்.