ருசியான ஊறுகாய் போடுவது எப்படி?

ஊறுகாய் தயாரிப்பது எளிமையானது ஆனால் அதைப் பராமரிப்பது சற்றுக் கடினம் தான்.