வாகனத்தை இயக்கியதால் பெற்றோர் கைது

குழந்தைகள் வாகனத்தை இயக்கியதால் 26 பெற்றோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.