வாய்தா திரைப்படத்தின் வெளியீடு ஒத்திவைப்பு

நாளை வெளியாக இருந்த வாய்தா திரைப்படத்தின் வெளியீடு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.