வாய்வு பிரச்னையால் அவதிப்படுவோருக்கு அற்புத கீரை

வாய்வுக் குறைபாடுகளால் துன்பப் படுபவர்களுக்கும், வயிற்றுப் பொருமலினால் அவஸ்தைப் படுபவர்களுக்கும் தீர்வைத் தரக்கூடிய அற்புதமான உணவு.