'வாய், முகத்தாடை சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர்கள் அதிகரிக்க வேண்டும்'

வாய், முகத்தாடை சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று மறைந்த திரைப்பட நடிகர் ஜெய்சங்கரின் மகனும் சங்கர நேத்ராலயா கண் மருத்துவருமான