வார்னே குறித்த விமர்சனம்: வருத்தம் தெரிவித்தார் கவாஸ்கர்

வார்னே குறித்த தனது விமர்சனத்தைத் தவறான நேரத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக சுநீல் கவாஸ்கர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.